Bovenbouw

In deze bovenbouwgroepen zetten we de lijn uit de groepen 1 t/m 4 voort. Ook hier werken de kinderen zelfstandig met een dag- en/of weektaak.
Bij het rekenonderwijs wordt veel aandacht besteed aan de wijze waarop kinderen de sommen kunnen oplossen. We vinden het belangrijk dat kinderen het geleerde ook in andere situaties kunnen toepassen.
Voor het taal- en spellingonderwijs gebruiken we de methode Taal in beeld en Spelling in beeld. Op vaste momenten in de week is er tijd voor het voortgezet technisch lezen met behulp van Leesparade.
In de bovenbouw staat wereldoriëntatie structureel op het rooster. We gebruiken daarvoor de methodes Brandaan (geschiedenis),  De Blauwe Planeet (aardrijkskunde) en Natuniek(natuur en techniek). Dit zijn methodes waarbinnen het mogelijk is om vanuit leerarrangementen te werken en waarbij een beroep gedaan wordt op de verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van kinderen. Daarnaast zijn het methodes die aansluiten bij de interesses en de belangstelling van kinderen naar de wereld om hen heen.
De creatieve vakken sluiten in de bovenbouw zoveel mogelijk aan bij thema's van de methoden.
Voor meer informatie over de alledaagse praktijk van ons onderwijs, verwijzen wij u graag naar de algemene groepsouderavonden in september.

Cookie instellingen