Welkom bij OBS 't Einder

Ik vind leren leuk!

Ik ben welkom!

Welkom op onze website

GEMERT  –  Openbare basisschool ’t Einder biedt onderwijs met een eigen karakter. Iedereen met elke levensovertuiging is welkom! We bieden een uitdagende en veilige omgeving waar kinderen samen kunnen spelen en leren!

Vanuit betrokkenheid en enthousiasme werken we als team samen met onze leerlingen en ouders, zodat iedereen zich welkom en prettig voelt. We vinden het belangrijk dat onze kinderen actief meedenken over het leren en werken.  Samen kijken we naar wat de kinderen nodig hebben en naar hun talenten zodat ze zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen. De betrokkenheid van ouders is daarbij erg belangrijk. We streven ernaar om zo laagdrempelig en transparant mogelijk te zijn. Deze kenmerken kunt u zien en voelen als u onze school binnenstapt. 
 

IK BEN WELKOM,
IK VIND LEREN LEUK!


’t Einder heeft met het streven naar kleinere groepen veel aandacht voor het individuele kind. Als kinderen intensieve ondersteuning nodig hebben dan onderzoeken wij of we daarin kunnen voorzien.
We denken in mogelijkheden en zijn trots op wat we hierin met onze leerlingen bereiken.

We zijn een (relatief) kleine school met een open karakter. Kinderen groeien op in een sfeer van veiligheid en geborgenheid. We vinden het belangrijk dat kinderen onderlinge verschillen accepteren en respectvol met elkaar omgaan. Daarbij hechten we grote waarde aan een duidelijke structuur met rust, regelmaat en  regels. We maken heldere afspraken omtrent leren en samenwerken op onze school.

’t Einder is een Brede School waarin kinderen vanaf twee jaar welkom zijn. De peuterspeelzaal is in hetzelfde gebouw gevestigd en er is een doorgaande lijn met de groepen 1/2. In de kleutergroepen werken we in thema's. We bieden onderwerpen aan die uitdagend en betekenisvol zijn. Op die manier sluiten we aan bij het jonge kind. Naast het leren van taal, spelling en rekenen besteden wij aandacht aan sociale, culturele en creatieve vaardigheden. We willen aansluiten bij ieders eigen mogelijkheden en talenten en die optimaal benutten.
 

'Ik vind leren leuk'

In ons onderwijs speelt de relatie leerkracht-leerling-ouders een zeer grote rol.
’t Einder biedt onderwijs voor het kind van deze tijd en voor de volwassene van de toekomst.  We begeleiden de kinderen om verantwoordelijkheid te nemen in zijn/haar eigen persoonlijke ontwikkeling. Samen met het kind kijken we niet alleen naar de resultaten maar juist ook naar de persoonlijke talenten en het proces dat ze doorlopen. Zo leren ze zicht te krijgen op hun eigen ontwikkeling. Dit bevordert de motivatie en betrokkenheid van het kind bij zijn/haar leerproces.
De kinderen leren op een actieve manier. Daarbij maken we gebruik van moderne leermiddelen (ICT, eigentijdse methoden, spel, beweging, workshops, ontwikkelingsmateriaal en excursies) om kinderen goed voor te bereiden op hun rol in de maatschappij. We zorgen ervoor dat onze instructies duidelijk, krachtig en uitdagend zijn. De leerkracht is ondersteunend, coachend en stuurt en begeleidt de kinderen. Bovendien leren kinderen op ’t Einder ook ‘van en met’ elkaar, waardoor het leren betekenisvol wordt. Na het geconcentreerd bezig zijn, zorgen we voor ook ontspanning en beweging door met de groep een spel (energizer) te spelen.
We werken met een rooster van 8.30 uur tot 15.00 uur waarbij de leerlingen tussen de middag één uur pauze hebben. Dit geeft meer rust en ontspanning. Kinderen kunnen in de middagpauze op school overblijven of naar huis gaan. Dit zorgt voor een afgestemde, evenwichtig opgebouwde dag.

Wilt u onze school bezichtigen of extra informatie? 

U bent het hele schooljaar van harte welkom!Link naar onze EinderApp:
Android: Google Play
Apple iO: App Store

OBS 't Einder

Ik vind leren leuk!

Ik ben welkom!

Cookie instellingen