MR oudergeleding verkiezing

MR verkiezingen voor de oudergeleding.

Zoals u eerder hebt kunnen lezen zijn er 2 vacatures in onze oudergeleding van de MR.

Er hebben zich vier ouders kandidaat gesteld. Nl. Pauline van Erp, Rob Snoeks, Ellen Brouwers en Monique Rienmeijer. 
Onder dit bericht stellen zij zichzelf aan u voor. 

Komende week kunt u in de aula uw stem uitbrengen op één van deze kandidaten. De twee kandidaten met de meeste stemmen zullen plaatsnemen in de MR. 
De tijden waarop u kunt komen stemmen zijn:
Ma 08.15 tot 08.45 en van 14.45 tot 15.15
Di 08.15 tot 08.45 en van 14.45 tot 15.15
Wo 08.15 to 08.40 (i.v.m. de opening van de kinderboekenweek in de aula) en van 12.15 tot 12.45

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om op deze tijden te komen stemmen, kunt u een andere ouder/verzorger machtigen d.m.v. een briefje met handtekening. 

Met vriendelijke groet,
MR 't Einder 


Monique Rienmeijer
Bij het lezen van de oproep voor leden van de MR was ik meteen enthousiast.
 
Mijn naam is Monique Rienmeijer en ik ben moeder van 3 kinderen. Wij hebben 2 kinderen bij t Einder, in groep 4 en 7. Onze oudste zit in het tweede leerjaar van het Middelbaar Onderwijs.
 
Ik werk als zorgbemiddelaar en ambulant hulpverlener bij het Regionaal Autismecentrum. Ik ben getrouwd met Eric en wij ondernemen graag activiteiten met ons gezin en elkaar, zoals, wandelen, bakken, koken, zwemmen enz. Ook gaan we graag op vakantie. Mijn hobby' s zijn lezen, serie kijken, uit eten en afspreken met vriendinnen.
 
Ik heb werkervaring in verschillende sectoren, waaronder het onderwijs. Ik wil deze ervaring graag inzetten voor de MR van OBS 't Einder. Tevens wil ik me op deze manier nader verdiepen in het werkveld van het basisonderwijs en meedenken omtrent beleid.
Ik heb werkervaring in de zorg ( trainer, persoonlijk begeleider, vormingswerker), MBO onderwijs richting Welzijn  en Specialistische GGZ.
In het MBO onderwijs heb ik gewerkt als stageconsulent, docent, stage coördinator, adviseur bij het Onderwijs Service Centrum. Ik heb gewerkt voor verschillende MBO opleidingen zoals Pedagogisch Werk, Medewerker Maatschappelijke Zorg, Sociale Dienstverlening en Sociaal Cultureel Werk. 
 
Bij vagen stel ze gerust!
 
Vriendelijke groeten,
 
Monique Rienmeijer
E L L E N B R O U W E R S

B E S T E O U D E R S ,
Mijn ervaring is dat een goede samenwerking tussen ouders en school bijdraagt aan het
welbevinden van onze kinderen en tevredenheid onder ons als ouders. Om die reden vind ik het
belangrijk dat de oudergeleding in de MR wordt vertegenwoordigd. Daarom heb ik dan ook
gereageerd op de oproep naar ouders voor de MR.
Ik ben iemand die een rustige indruk maakt en het waardevol vindt om van betekenis te kunnen
zijn. In het dagelijks leven ben ik naast moeder werkzaam in het basisonderwijs, waarbij ik me bezig
houd met een onderwijsvernieuwing. De MR zou voor mij een mooie plek zijn om, vanuit mijn rol als
ouder, voor zowel school, ouders als leerlingen iets te kunnen en mogen betekenen.
Als moeder van schoolgaande kinderen hoor ik regelmatig wat er leeft onder ouders/leerlingen op
onze school. Als, wellicht, toekomstig MR lid zou ik het als mijn taak zien om oprecht te luisteren
naar geluiden om mij heen en als vertegenwoordiger van ouders/kinderen een bijdrage te leveren
aan de MR. Ik zie het als mijn rol, om in dat geval, (kritische) vragen te stellen, zaken bespreekbaar
te maken, positieve en/of kritische feedback te delen, mee na te denken over mogelijke ideeën
en/of oplossingen en deze aan te dragen.

• M o e d e r v a n G i e l ( g r o e p 6 ) , M e e s ( g r o e p 3 ) & N o o r ( 3 j a a r ) •

G R O E T  E L L E NPauline van Erp

Hoi,
Ik ben Pauline van Erp, getrouwd met Sander en moeder van Jesper (groep 6) en Sieme (groep 4).
In het dagelijks leven ben ik tot nu altijd werkzaam geweest in de zorg, waarvan de laatste 5 jaar als orthopedagoog bij de GGZ (kind&jeugd). De laatste jaren ben ik me meer en meer gaan verdiepen in zaken die spelen in en rondom het onderwijs. Zelf vind ik het heel belangrijk dat er binnen het onderwijs meer aandacht komt voor sociaal welbevinden en meer veerkracht bij kinderen/jongeren. Ik ga zelf vanaf het nieuwe schooljaar in het zorgteam op een MBO school werken en hoop daar dan op die manier een bijdrage aan te kunnen leveren.
Ik heb me aangemeld als kandidaat voor de MR, omdat ik het leuk en interessant vind om mee te denken over (nieuwe) ontwikkelingen en het beleid van de school. Verder vind ik het belangrijk dat iedere kind goed onderwijs krijgt, maar vooral ook dat ze een fijne tijd op school hebben.  
Hier hoop ik dan ook via de MR een bijdrage aan te kunnen leveren.

Pauline van Erp
Rob Snoeks

Dag beste mede-ouders van alle Einder kids!

Mijn naam is Rob Snoeks,  vader van Tymo uit groep 7 en Fedde uit groep 4. Onlangs las ik ergens een pakkende quote: ‘het mooiste wat je een kind kunt geven is een kans!’ Als ouders proberen we daar allemaal aan bij te dragen met een juiste opvoeding en de leerkrachten van ’t Einder door het bieden van optimaal onderwijs . Opvoeding en onderwijs zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Om deze reden is dan ook belangrijk om tussen ouders en school informatie uit te wisselen, samen beleid op diverse aspecten te bepalen en te zorgen voor een fijn ‘schoolklimaat’.  
De reden om mijzelf kandidaat te stellen voor de medezeggenschapsraad is omdat ik er in geloof dat de MR  positief kan bijdragen aan het welbevinden van vooral de kinderen maar daarnaast ook van de leerkrachten en ons als ouders.
Zelf heb ik een medische en bedrijfskundige achtergrond en ben ik de laatste jaren werkzaam binnen de Defensie Gezondheidszorg Organisatie in diverse functies. Heb daarbij de nodige ervaring met overlegorganen als ondernemingsraden, vakcentrales en medezeggenschapsraden, overigens aan beide zijden van de vergadertafel en altijd met een optimistische instelling.
Graag breng ik namens alle ouders mijn enthousiasme en ervaring in ten behoeve van de MR van ’t Einder!
Tot zover mijn korte introductie,  beste groet en wellicht tot ziens!
Rob Snoeks
 
Cookie instellingen