Algemeen

Bibliotheek: 'De Boekenzolder'

Onze school beschikt over een prachtige modern ingerichte schoolbibliotheek met een ruime collectie aantrekkelijke boeken over tal van onderwerpen.
't Einder heeft een overeenkomst met De Lage Beemden om blijvend te investeren in uitbreiding van de huidige collectie en het onderhouden van het uitleensysteem.
Op vier vaste momenten in de week hebben alle groepen van ’t Einder de mogelijkheid om de schoolbieb te bezoeken en om daar een boek te ruilen/lenen. Met behulp van een aantal enthousiaste ouders wordt dit mede mogelijk gemaakt.
Daarnaast kan een groep samen met de leerkracht altijd in De Boekenzolder terecht, immers: "Lezen is leuk!!!"
 

ICT

In onze maatschappij is de computer niet meer weg te denken. 't Einder beschikt over een uitgebreid ICT-netwerk met vanaf groep 5 voor elke leerling een Chromebook. De groepen 1/2 en 3 heeft elke groep beschikking over meerdere iPads en chromebooks en in groep 4 werken alle leerlingen met een tablet. Daarnaast beschikken zij over een aantal computers en Chromebooks. De meeste opdrachten worden vanaf groep 4 digitaal verwerkt met behulp van Snappet. De kinderen werken daardoor minder in werkboekjes en maken de te verwerken oefenstof op de tablet of Chromebook. (Om het net en vlot schrijven voldoende te stimuleren krijgen de leerlingen meer schrijfonderwijs.)
In alle voorruimtes staan extra computers en elke groep beschikt over een digitale schoolbord. De kinderen maken gebruik van educatieve en tekstverwerkingsprogramma's. Tijdens het maken van bijvoorbeeld presentaties kunnen de kinderen gebruik maken van het internet. Er zijn afspraken gemaakt over veilig surfen, internetgebruik en privacy.
 

​Expressie

Onderwijs is meer dan leren lezen en rekenen. We vinden het erg belangrijk dat kinderen zich ook op creatief gebied ontwikkelen. We besteden veel aandacht en tijd aan de expressievakken: tekenen, handvaardigheid, dramatische vorming, dans en muziek.
 

​Huiswerk

Vanaf groep 6 krijgen de kinderen huiswerk. Tijdens de groepsouderavond in september worden de ouders hier over geïnformeerd. 't Einder ziet het plannen en maken van huiswerk als een belangrijke voorbereiding op het voortgezet onderwijs.
 

Levensbeschouwing

Kinderen groeien op in een multiculturele samenleving. Wij vinden het van groot belang dat de kinderen kennis hebben van (en begrip hebben voor) de voornaamste levensbeschouwelijke stromingen. Tijdens kringgesprekken en projecten wordt hier aandacht aan besteed.
Cookie instellingen