Middenbouw

In groep 3 bouwen de leerkrachten verder op de voorbereidende reken- en leesactiviteiten van groep 1/2, maar de nadruk ligt nu veel meer op het leren. In groep 3 leren kinderen erg veel in een relatief korte tijd. Het is de periode dat kinderen leren schrijven, rekenen en lezen.
Er zijn echter kinderen die al kunnen lezen als zij in groep 3 komen, anderen hebben meer tijd nodig. We sluiten aan bij het ontwikkelingsniveau van het kind. We maken daarvoor gebruik van de methode Veilig Leren Lezen. Kinderen die meer tijd en begeleiding nodig hebben krijgen deze van de groepsleerkracht of de onderwijsassistente, terwijl de snellere lezers zelfstandig vooruit kunnen.
Het leren schrijven wordt intensief begeleid. Hiervoor gebruiken we de methode Pennenstreken in afstemming met de nieuwe Kim-versie van de methode Veilig Leren Lezen (groep 3). Voor rekenen hanteren we de methode Wereld in Getallen.
We besteden in de groepen 3 en 4 veel aandacht aan het spelenderwijs leren. In de groepen 3 en 4 worden kinderen begeleid in het groeien naar zelfstandigheid d.m.v. dag- en weektaken.
Vanaf groep 4 ontwikkelen de kinderen zich verder in technisch lezen. We gebruiken daarvoor de methode Leesparade. In groep 4 wordt ook een begin gemaakt met het begrijpend lezen. De kinderen werken met de methode Nieuwsbegrip. In het tweede deel van het schooljaar maken we een start met wereldoriëntatie.
Cookie instellingen