Onderbouw

De ontwikkeling van het jonge kind is de basis voor alle latere ontwikkelingen. In de onderbouw vinden we het belangrijk dat de structuur en het ritme van de dag voor de kinderen duidelijk is. Structuur biedt de kinderen veiligheid. We werken met thema’s waarbij we zoveel mogelijk aansluiten bij de leefwereld van de kinderen.
Daarbij werken we vanuit het concept van "Basisontwikkeling". Dit concept maakt dat er meer en meer gewerkt wordt vanuit de betrokkenheid van de kinderen en er meer afstemming is tussen het onderwijsaanbod en mogelijkheden van het individuele kind. d.m.v. diverse vormen van planbord en het ZOEF werk worden kinderen uitgedaagd om zelf verantwoordelijk te spelen en te leren.
De groepen 1/2 starten elke morgen in de kring. Na de kring gaan de kinderen meestal zelfstandig werken. Ze gebruiken hierbij een planbord. Vanuit de kring en het spel komen volgens het concept van "Basisontwikkeling" alle ontwikkelingsactiviteiten aan bod, waarbij de kleuters spontaan hun eigen keuzes kunnen maken.
’s Ochtends is er tijd om binnen, in de speelzaal, of buiten te spelen. De kinderen eten iedere dag samen fruit.
We onderscheiden vijf kernactiviteiten: spel, constructie en beeldende activiteiten, gespreksactiviteiten, lees- en schrijfactiviteiten, rekenen en wiskunde.
Waar nodig maakt de leerkracht samen met de kleuter aanvullende keuzes om een goede ontwikkeling te stimuleren. De kinderen werken hierbij voornamelijk in groepen (hoeken). Daarbij is het van belang dat het zelfstandig werken (in hoeken) goed wordt begeleid in de kleutergroepen, zodat deze vaardigheid in de hogere groepen toegepast kan blijven worden.

Cookie instellingen