Veilige school, klankbord

Veilige school

De verantwoordelijkheid voor een veilig schoolklimaat ligt bij de school zelf. Zij moet zorgen voor een veilige (leer)omgeving voor personeel en leerlingen. Het schoolklimaat en de cultuur op school vragen om betrokkenheid, integratie en sociale cohesie. Die processen op gang brengen is een voorwaarde om alle mensen in de school zich echt betrokken te laten voelen bij het schoolklimaat.


Veiligheid is één van de belangrijkste kernwaarde op ‘t Einder. Daar werken we altijd aan: voor, tijdens en na schooltijd. We doen dit overal: in de klas en op de speelplaats. En we doen het samen met de kinderen, de ouders en collega’s.

Omdat wij het als school belangrijk vinden om kinderen te laten participeren in het meedenken, meepraten en meebeslissen betreffende het veilige schoolklimaat is er vanuit de werkgroep veilige school de kinderklankbordgroep in het leven geroepen.

De Kinderklankbordgroep

De kinderen in de klankbordgroep vertegenwoordigen ieder hun eigen groep. Zij worden jaarlijks gekozen. Uit elke groep (3 tot en met 8) is er één afgevaardigde. We werken met agenda’s en notulen die door de kinderen zoveel mogelijk zelf gemaakt worden. Ook wordt er per bijeenkomst een voorzitter aangewezen die de vergadering gaat leiden. Het is een enthousiaste groep kinderen die gedreven en verantwoord met deze taak omgaat. Als vertegenwoordigers van hun groep brengen zij de bevindingen van hun groep in en koppelen dit ook weer zelf terug nadat het besproken is tijdens de bijeenkomsten. In de klas wordt er bijvoorbeeld tijdens de kring aandacht aan besteed. Jaarlijks zijn er zo’n vier á vijf bijeenkomsten gepland. Het meedenken, meepraten, en meebeslissen in een klankbordgroep maakt dat kinderen zich belangrijk voelen en serieus genomen voelen, wat als positief gevolg heeft dat kinderen zich meer betrokken voelen bij het reilen en zeilen van onze school. Het deelnemen aan zo’n kinderklankbordgroep heeft voor deze kinderen ook persoonlijke voordelen. Zij leren zich mondeling goed uit te drukken en adequaat op te komen voor een eigen mening.


- Onderwerpen die de kinderen zoal aandragen zijn:
- Buitenspelen (spelletjes, speelgoed, enz.).
- Afspraken rondom het buitenspelen.
- Gezellig op het veld spelen!
- Activiteiten georganiseerd worden zoals vossenjacht, sportdag enz.
- Respect voor elkaar.
- Kapstokregels en school of groepsafspraken.
- De speelplaats schoon en veilig maken.
- Taal, spelling en reken spellen.
- Een kletshoek op de speelplaats.
- Traktatie voor verjaardag.

Cookie instellingen