Verkeersveiligheid

VERKEERSVEILIGHEID
Kinderen zijn een kwetsbare groep in het verkeer. Elk jaar zijn in Nederland honderden kinderen betrokken bij verkeersongevallen. Zelfstandig naar school fietsen of lopen is belangrijk voor kinderen. Kinderen leren door te doen, zeker in het verkeer. Helaas gaan veel kinderen niet op de fiets, maar worden ze met de auto gebracht. Door kinderen altijd met de auto te brengen, leren ze niet zelf om aan het verkeer deel te nemen en bovendien verhoogt veel autoverkeer de onveiligheid rondom de school.
 
Sinds april 2019 is ’t Einder gestart met het project Brabants Verkeersveiligheids Label (BVL). In 3 jaar tijd kan ’t Einder laten zien dat verkeersveiligheid  structureel deel uitmaakt van het schoolbeleid. De leerlingen krijgen verkeerslessen en er zijn verkeersprojecten met praktische oefeningen. Verder is er aandacht voor de schoolomgeving en worden de wegen naar school zo verkeersveilig mogelijk. Daarnaast zijn (verkeers-) ouders of verzorgers betrokken bij verkeerseducatie. Het BVL biedt basisscholen en de gemeente de helpende hand om structureel en meer op de praktijk van alle dag gerichte verkeerslessen te geven.
 
FIETSEN
We willen ouders en kinderen stimuleren zoveel mogelijk lopen of fietsend naar school te laten gaan. Er is een beperkt aantal plaatsen in de fietsenstalling en we kunnen niet alle fietsen stallen. Vandaar dat is besloten dat de kinderen voorbij de Slenk, Groeskuilen, Lodderlijk, Burgemeeser de Bekkerlaan of Oost-om wonen, met de fiets naar school mogen komen.
 
Kinderen die dichterbij wonen willen we vragen om zoveel mogelijk lopen naar school te komen. Op de dag dat er door de groepen 5 tm 8 gegymd wordt, komen de betreffende kinderen op de fiets naar school. De fietsen dienen in de daarvoor bestemde fietsenstalling geplaatst te worden.
Voorafgaand aan het fietsen krijgen ouders afspraken mee om het fietsen zo goed en zo veilig mogelijk te laten verlopen.
De ouders dienen hun fiets te stallen in de fietsenstalling om het trottoir zoveel mogelijk vrij te houden. In verband met de veiligheid is het niet toegestaan op het schoolplein te fietsen.
 
AUTO’S
Alle omliggende straten rondom ’t Einder zijn 30-km-zones. In de gebieden waar kinderen oversteken vragen we automobilisten slechts stapvoets te rijden en zich aan te passen aan lopende en fietsende kinderen.
 
PARKEREN
De parkeerruimte voor de school is zeer beperkt. Het kan s’ochtends, als de school begint en ook s’middags als de school uitgaat erg druk zijn aan de Wetering. Dan kunnen er door het drukke autoverkeer voor de kinderen onveilige situaties ontstaan. In het kader van de verkeersveiligheid verwachten we van eenieder dat men attent en oplettend is als het gaat om parkeren en wegrijden. Aan de kant van de Wetering is een oversteekplaats op een plateau en aan de Wijst een wegversmalling met een oversteekplaats. Om de oversteekplaats veilig over te kunnen steken dienen de kinderen een onbelemmerd zicht te hebben op de weg. Geparkeerde stilstaande auto’s maken de straat voor kinderen onoverzichtelijk. Daarom adviseren wij dringend om niet te stoppen bij deze oversteekplaatsen. Auto’s dienen te parkeren in de parkeervakken of minimaal 25 meter verwijderd van de genoemde oversteekplaatsen. Het is verboden om dubbel te parkeren, op de stoep, op de oprit van omwonenden of op een grasveld.
Cookie instellingen