Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad bestaat uit ouders en teamleden. De ouders in de MR vertegenwoordigen alle ouders van ’t Einder. Samen met de personeelsgeleding van de MR bespreken zij maandelijks tal van zaken. Het gaat dan over bijvoorbeeld het vakantierooster, de inzet van personeel. De MR is een platform waar structureel overleg wordt gepleegd over het schoolbeleid.
Alle vergaderingen van de MR zijn openbaar. De vergaderdata staan op de jaarkalender. Tegenover de balie, in de gang naar de speelplaats van de groepen 1 en 2, hangt het prikbord van de MR. Hierop worden de agenda en notulen van de vergaderingen gepubliceerd. In de gele MR-bus kan men vragen en/of opmerkingen voor de MR-leden kwijt. De leden van de MR staan altijd klaar om antwoord te geven op vragen van ouders.
Natuurlijk kunt u ook altijd mailen naar: mr@obseinder.nl

 

Samenstelling van de MR 

​Oudergeleiding ​Personeelsgeleiding
​Ellen Brouwers ​Esther van Wijk
Twan van Nuenen ​Amy Whitehead
​Rob Snoeks ​Evelyn Zwaans

Takenverdeling binnen de MR

​Voorzitter ​Twan van Nuenen
​Secretariaat ​Amy Whitehead
​Notulant ​Esther van Wijk
​Penningmeester ​Evelyn Zwaans

GMR


Jolyne Beaumont vertegenwoordigt o.a. 't Einder in de GMR

 


De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)
De GMR houdt zich bezig met de schooloverstijgende zaken van PlatOO.
 

Cookie instellingen