Organisatie

Organisatie van de groepen


Structuur

‘t Einder telt 10 groepen. Deze zijn verdeeld over de onderbouw (groep 1-3) en bovenbouw (groep 4-8).
We streven ernaar om zoveel mogelijk jaarklassen (homogene groepen) te formeren. Aan het einde van een schooljaar wordt zorgvuldig gekeken naar de nieuwe groepsindeling en de personele bezetting. Daarnaast hebben we dit schooljaar ook een aantal combinatiegroepen.

Dit schooljaar (2021/2022) hebben wij de volgende groepen:
- Drie groepen 1/2
- Groep 3a
- Groep 3/4
- Groep 4
- Groep 5/6
- Groep 6
- Groep 7
- Groep 8


Schooltijden:

Maandag, dinsdag, donderdag
Alle groepen: 8.30 tot 11.45 uur
en van 12.45 tot 15.00 uur

Woensdag
Alle groepen: 8.30 tot 12.30 uur

Vrijdag
Alle groepen: 8.30 tot 11.45 uur
Groep 5 t/m 8 van 12.45 tot 15.00 uur
 

Inlooptijd

We vinden het belangrijk om zowel de ochtend als de middag rustig en op tijd te beginnen. Om 8.20 en 12.40 uur gaat de eerste schoolbel. De kinderen gaan dan naar binnen. In de klas gaan ze op hun eigen plaats een rustige activiteit doen. Ouders mogen mee naar binnen gaan voor een kort gesprekje of om werk van hun kind te bekijken. Om 8.30 en 12.45 uur gaat er een tweede schoolbel; vanaf dit moment starten we met de schoolactiviteiten (en verwachten we dat alle ouders de klas hebben verlaten).


Organisatie van het personeel

Ons team bestaat uit groepsleerkrachten, 2 interne begeleiders, onderwijsassistenten, directie, onderwijsondersteunend personeel en stagiaires, aangevuld met vrijwilligers. Het team is samen verantwoordelijk voor de totale gang van zaken op school.

De groepsleerkrachten verzorgen de dagelijkse onderwijspraktijk in de groep.
Het zorgteam met IB-ers ondersteunt de leerkrachten bij het verlenen van zorg in de groep.
De onderwijsassistenten helpen de leerkrachten bij het begeleiden van kleine groepen en leerlingen.
Het managementteam (3 coördinatoren van onderbouw en bovenbouw en de directeur) informeert en onderhoudt contacten met ouders, andere scholen en instanties. Zij coördineert en faciliteert de ontwikkeling van de school en begeleidt het team en ondersteunend personeel.
Het onderwijsondersteunend personeel ondersteunt bij administratieve taken.
Vrijwilligers ondersteunen ons bij diverse taken, zoals bijv. het onderhoud van school en het overblijven van leerlingen.
Cookie instellingen